PRESSEMELDING: Mer støtte fra næringslivet til Nordfjordbadet

illustrasjonsbilde
illustrasjonsbilde

Næringslivet i Måløy utvider den økonomiske støtten til Nordfjordbadet, og vil nå også støtte kommunen med driftsmidler, i tillegg til at man vil fortsette arbeidet med å realisere hotell eller andre aktivitetsskapende tiltak på sentrumstomten.

Dagen før formannskapet i Kinn skal behandle sak om Nordfjordbadet, har representanter for givere og investorer i Coastline Property og Måløy Vekst hatt møte med ordfører Ola Teigen og kommunalsjef Rolf Bjarne Sund for å gi tilbakemelding på hvordan næringslivet vil bidra, og hvilken meraktivitet realiseringen av Nordfjordbadet kan gi.

Giverne vil i tillegg til å bidra med 45 millioner i direkte gave til investeringen, bidra med 49% av et eventuelt driftsunderskudd, inntil 2 millioner kroner, hvert år i 5 år etter oppstart. Samlet blir bidraget fra næringslivet opp mot 55 millioner kroner. På toppen av dette vil næringslivet i felleskap etablere et prosjekt for å konkretisere videre utviklingsplaner på sentrumstomten.

En av initiativtakerne bak Nordfjordbadet, Sverre Søraa, skriver i en pressemelding at opprinnelig var næringslivet villig til å ta 49% av risikoen gjennom et delt eierskap med kommunen, noe som ikke lenger er aktuelt siden politikerne har valgt å organisere prosjektet i et heleid kommunalt foretak. – Selv om politikerne har valgt en organisering der de tar hele risikoen, så er næringslivet fortsatt villig til å ta 49% av risikoen for et eventuelt driftsunderskudd. Vi garanterer derfor for inntil 2 millioner hvert år til dette, sier Søraa.

Gjennom å garantere for deler av driftsunderskuddet, så møter næringslivet politikernes bekymring for at et eventuelt underskudd i driften av Nordfjordbadet skal føre til at kommunen må kutte i andre tjenester. – Vi har forståelse for at politikerne må prioritere, og her bidrar vi til at denne svært viktige investeringen for utviklingen av Måløy, blir forbundet med lavere risiko, sier en annen av initiativtakerne, Svein Skibenes.

I tillegg til en garanti på å dekke 49% av underskuddet, feier initiativtakerne all tvil om gaven fra lokalt næringsliv til side. – Næringslivet i Måløy kommer til å bidra med 45 millioner kroner direkte til investeringen, sier Skibenes.

– Utgangspunktet vårt har alltid vært at vi skal bidra med 45 millioner i gave. Det mye omtalte lånet på 10 millioner var bare en mellomfinansiering på grunn av tidsfrist på innsending av tippemiddelsøknad, men vi har hele tiden vært tydelige på at disse siste 10 millionene skal vi klare å samle inn, sier initiativtakerne.

Allerede har de samlet inn 36, 2 millioner kroner fra 32 bedrifter, og initiativtakerne forteller at de nå vil etablere en gruppe for å samle inn de resterende midlene. – Vi opplever et svært positivt næringsliv som er genuint opptatt av å få Nordfjordbadet realisert, så vi er sikker på at vi skal få på plass de siste midlene også, sier de.

Kommunestyret har bedt kommunedirektøren om å vurdere realismen i at det blir etablert et hotell i tilknytning til Nordfjordbadet. Prognosene viser at en slik etablering kan generere høyere besøk og økte inntekter for badeanlegget. Initiativtakerne sier at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å garantere at det vil være økonomisk grunnlag for en slik etablering, men at man vil jobbe videre med kvalitative analyser og vurderinger for å bidra til å skape aktivitet og høyere besøk for badet.

-Utgangspunktet for sentrumstomten var en firedeling med hotell, kontor, leiligheter og badeanlegg. Vi var enige med politikerne i gamle Vågsøy at vi skulle fokusere på badeanlegget. Nå skal vi få det realisert, og deretter jobbe videre med det opprinnelige prosjektet som også inneholder hotell, kontor og leiligheter, sier de.

Initiativtakerne ønsker også å adressere påstandene om uærlige hensikter og hemmelige motiv for sitt engasjement for å realisere Nordfjordbadet. – I den grad vi har motiver og hensikter i denne saken, så handler det om et genuint ønske i å skape aktivitet, bolyst og attraktivitet i Måløy. Vi har aldri holdt noe hemmelig, og vi har hele tiden vært tydelig ovenfor politikerne på at dette er et tiltak vi har tro på skal skape den attraktiviteten og entusiasmen som vi trenger i byen. Vi synes det er trist at vi skal mistenkeliggjøres fordi vi prøver å bidra til å skape noe. Om vi skulle ha et underliggende motiv for vårt engasjement i denne saken, så måtte det være at vi ser at Nordfjordbadet vil skape attraktivitet for både fastboende og tilflyttere, noe som bidrar til at næringslivet klarer å rekruttere i fremtiden, og at vi er attraktive for ny næringsetablering og vekst. Men dette håper vi jo at også politikerne ønsker, avslutter Gunnar Carlson.

illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde.