PRESSEMELDING: Sjømatkonferanse i Måløy 31. august

Vestland fylkeskommune og Måløy Vekst har gleden av å invitere til Sjømatkonferanse i Måløy 31. august. Konferansen finner sted på Parken Kulturhus på Raudeberg, like utenfor Måløy. Måløy Vekst arrangerte også en lignende fiskeri- og havbrukskonferanse i 2018, med ca. 190 deltakere.

Tema for årets konferanse er «Bærekraftig vekst i sjømatnæringen». Fylkesordfører i Vestland fylke, Jon Askeland, vil åpne konferansen, og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er invitert til å holde innlegg. På konferansen vil det blant annet være fokus på konsekvenser av globalisering og Brexit, digitalisering og realisering av miljømål, nye muligheter innen blant annet taredyrking og torskeoppdrett, samt status for landbasert oppdrett.

Få næringer har vokst mer enn sjømatnæringen de siste 15 årene. Norsk sjømat eksporteres til 150 land, og Norge er verdens nest største eksportør av sjømat.  Til tross for korona-pandemien, ga sjømatnæringen eksportinntekter på over 100 milliarder kroner i 2020. Sjømatnæringen er en av våre viktigste fremtidsnæringer, og kan spille en enda viktigere rolle for norsk økonomi og jobbskaping fremover. Utfordringen er å få til ytterliggere vekst i sjømatnæringen uten at dette går på bekostning av bærekraft. 

«Vestland fylkeskommune og Måløy Vekst ser frem til å ønske velkommen til Sjømatkonferanse i Måløy, hvor vi setter fokus på bærekraftig vekst i sjømatnæringen. Norsk sjømatnæring har stor betydning for norsk økonomi og sysselsetting i hele landet. Næringen har et stort fokus på bærekraftig utvikling, og har iverksatt en rekke tiltak de senere år for å redusere de miljømessige konsekvensene av næringen. Vi ser frem til en konferanse med interessante innlegg, faglig påfyll og gode samtaler», sier Randi Humborstad, daglig leder i Måløy Vekst.

Bilde: Rostein AS