Referat fra bransjemøte for reiselivsaktører i Måløy

Måløy, onsdag 12. mai

  • Introduksjon av dagens agenda og litt om Måløy Vekst sitt oppdrag for kommunen. Fokus på at kveldens møte handler om denne sesongen, sommeren 2021, og ikke på lang sikt. Det er mange gode ideer og tanker om langsiktighet, men her og nå må vi sette søkelys på årets sesong.
  • Måløy Vekst viste kartene/brosjyrene som er utarbeidet av Visit Fjordkysten, hvor den fra Florø er nesten ferdig, mens den til Måløy fremdeles mangler noe. Det er litt få aktiviteter som er skrevet opp på Måløy sitt kart, men mange attraksjoner å se. Oppfordring til aktører om å melde inn sine aktiviteter før fredag 21. mai.
  • Deretter delte Måløy Vekst sine tanker rundt velkomstposen som tidligere har vært i havna og på bobilparkeringa for turistene. Også i år ønsker vi å få til et samarbeid for å levere ut disse posene med diverse innhold. Rundstykker fra Kiwi, Havsalt-magasinet fra Fjordenes Tidene + ferske aviser og også annet informasjonsmateriell fra bedriftene i byen. Her trengs det også flere bidrag. Har du visittkort eller annen informasjon du ønsker å legge i posen? Ta kontakt med oss i Måløy Vekst eller Rutt-Lovise Strand v/ Turistinformasjonen.
    Ellers ble det en del snakk om logoen på velkomstposen. Etter et tidligere møte, vurderer vi å gå for logoen til Opplev Måløy med nettsiden under logoen. I tillegg ønsker vi å få nettsiden som en landingsportal som alle bruker og er flinke til å oppdatere. Opplev Måløy-logoen vil da være et felles kjennemerke, og vi skaper en felles identitet for turistene som kommer, men også for oss selv. Vi må jobbe sammen for å få turistene til å bli værende. For å skape en felles merkevare, har vi luftet forslaget om en button med logoen på, som ansatte i butikker og andre bedrifter går med for å representere Måløy. Det ble også nevnt å lage logoen som klistremerke på butikkvinduer, eller vimpler utenfor butikkene i gata.

Etter introduksjon og diskusjon, fikk hver og en på møtet si hvem de var, hvilken bedrift de representerte og eventuelle utfordringer frem mot sommeren. For flere er bemanning et tema. Hvor mange turister kommer i år? I fjor ble flere tatt på senga, spesielt i matserveringsbransjen. For andre aktører som driver med aktiviteter, har covid-19 satt naturlige begrensinger på antall personer samtidig på en aktivitet og opprettholdelsen av 1-2 meter avstand.

Det ble en god dialog og gode refleksjoner under arbeidet med ulike spørsmål i grupper. Generelt er det samarbeid på tvers av næringene som er behovet i byen. Aktørene må gjøre hverandre gode, og Måløy må skape en felles identitet. Om en felles identitet blir skapt, vil man automatisk jobbe for økt omsetning i naboforretningen også, og øke belegget på overnattingssteder fordi flere ønsker å bli værende mer enn en dag i byen. Et godt og aktivt byliv med god atmosfære er attraktivt. Alle må ta på seg vertskapsrollen og gi turistene et godt førsteinntrykk, og gjerne levere litt mer enn turisten forventer. Å være Måløyambassadører er viktig. Turister på båttur eller bobiltur forteller videre på ferden om sine opplevelser, og de gode historiene må bli spredd videre både via jungeltelegrafen og sosiale medier.

Vi må felles oppfordre turistene til å bruke turistinformasjonen, og ta gjerne en tur innom selv også for å se hva som finnes av informasjon der. Som bedrift bør du markedsføre de små- og store tilbudene du skal ha i løpet av sommeren, slik at andre også kan formidle det videre.

I Måløy er det mange små bedrifter som jobber hver for seg. Det er et ønske fra flere at det burde vært en koordinator for reiseliv i byen, en som kunne hjelpe bedriftene med stort og smått og ivareta det helhetlige tilbudet. Per i dag er det dessverre ikke ressurser til det, men om en privat aktør ønsker en slik rolle vil det bli tatt vel imot.

En utfordring er skilting, blant annet til offentlig toalett, bobilparkeringa og tømmestasjon for bobiler. Det vil bli tatt videre opp med Vågsøy parkering og kommunen. Det er også et ønske å få ut informasjonsmateriell ut på Refviksanden, i form av brosjyre og/eller informasjonsskilt. Her ble det og nevnt at klistremerkene med logo og nettside-adresse kan være et enkelt merke å plassere både der og Kannesteinen, Kråkenes etc.

Vi vil oppfordre til bruk av tagging av ulike attraksjoner i sommer, sånn at turister og andre kan tagge sine bilder med f.eks. #opplevmåløy og en spesifikk # for Kannesteinen, Kråkenes fyr, Refvika osv på Instagram. Dette vil vi jobbe videre med.

Turistinformasjonen åpner 14. juni og holder åpnet til 22. august.

Måløy Vekst takker for møtet.

Gi tilbakemelding på aktiviteter til kartet/brosjyren til Måløy fortest mulig, innen 21. mai.