Salgs- og salgsledelseskurs 09-10.02

Etter innspill fra våre aksjonærer så vi på muligheten for å få til et felles salgs- og salgsledelseskurs for bedrifter i nærområdet. Etter anbefaling fra Nordvestvinduet kontaktet vi Ewy Myrhaugen fra bedriftsrådgivningsfirmaet Evan-Jones ettersom Nordvestvinduet har hatt god erfaring med både hun som kursleder og bedriften fra tidligere kurs. Tirsdag og onsdag denne uken hadde vi første samling på Thon Hotell Måløy.

Vi har 14 påmeldte til kurset med kursopplegg som totalt varer over fire dager (to dager i februar og to dager i mars). På grunn av de nasjonale tiltakene ble vi nødt å dele deltakerne inn i to grupper, fordelt på to dager – noe som gjør at dag 2 i samling 1 må fungere digitalt.

Evan-Jones er et rådgivningsfirma med mange dyktige konsulenter og spesialister innen forretningsområdene strategi, ledelse og salg. De jobber med både lokale, nasjonale og internasjonale kunder innenfor ulike bransjer, og kan vise til gode referanser.

Med innspill fra våre aksjonærer spikret vi dette programmet:

  • Dag 1, samling 1 – trygghet i salget, selger og salgslederrollen
  • Dag 2, samling 1 – salgskultur og salgsstrategier
  • Dag 3, samling 2 – kommunikasjon med ulike kundetyper, closing og mersalg
  • Dag 4, samling 2 – resultatsikting, struktur og tidsstyring for temaet og individet

Evan-Jones utarbeider i tillegg individuelle utviklingsplaner for hver enkelt deltaker.

I etterkant av første dag i samling 1 fikk vi denne tilbakemeldingen fra Arve Martin Almenning, salg og markedssjef i Nordvestvinduet:

“En flott kursdag på Måløy Hotell, der våre selgere ble engasjert av kursholder Ewy som veksler mellom teori, gruppeoppgaver samt presentasjon av oppgaver.

Det å bruke litt tid første dag på Disa (DISA analysen identifiserer menneskers personlige karaktertrekk, adferds stil og psykologiske behov.) gir oss en god oversikt på hvordan salgsteamet er satt sammen.

Kurset er godt gjennomført og planlagt av en dame med stor erfaring.

Vi har så langt godt utbytte av kurset og gleder oss til neste kursdag”