Vestland fylke støtter Stad skipstunnel

Stad skipstunnel
Bilde: Kystverket

Styringsgruppen for Stad skipstunnel takker Vestland fylke for 300.000 kr. i støtte til arbeidet med å få realisert Stad skipstunnel.

Fylkesutvalget i Vestland fylke har i dag vedtatt å støtte påvirkningsarbeidet til styringsgruppen, og sier følgende om prosjektet: «Stad skipstunnel er eit viktig prosjekt å få realisert for Vestland fylkeskommune. Den vil vera viktig for tryggleiken til sjøs og den legg til rette for båtsamband langs heile vestlandskysten. Den kan og stimulera næringslivet i regionen. Både Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har løyvd midlar til styringsgruppa i mange år. Fylkesrådmannen si vurdering er at det er viktig å støtta styringsgruppa med midlar i 2020 også, ettersom prosjektet no er inne i ein avgjerande fase».

«Styringsgruppen for Stad skipstunnel vil takke så mye for støtten fra Vestland fylke. Denne støtten er helt avgjørende for at vi skal kunne holde trykket oppe i den avgjørende fasen som prosjektet er inne i. Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart», og styringsgruppen for Stad skipstunnel vil nå jobbe intenst frem mot statsbudsjettet for 2021 som legges frem i oktober. Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan, og stortinget har vedtatt byggestart for Stad skipstunnel i inneværende stortingsperiode (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting. Kystverket er klare for byggestart i 2021, og venter kun på endelig klarsignal og oppstartbevilgning fra regjeringen. Vi har store forventninger til at regjeringen vil bevilge oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. Nå er det på tide med handling og ikke flere utsettelser for Stad skipstunnel prosjektet!», sier prosjektleder for Stad skipstunnel, Randi Paulsen Humborstad.

«Gryteklart» prosjekt
Stad skipstunnel er grundig utredet, reguleringsplanen er vedtatt og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. Etter bestilling fra Samferdsledepartementet har Kystverket fått ned kostnadene i prosjektet til ca. 2,7 mrd. kr., noe som er nærmere 300 mill. kr. under kostnadsrammen i NTP. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

Styringsgruppen for Stad skipstunnel sitt mål for prosjektet er å få realisert Stad skipstunnel som et nasjonalt prosjekt gjennom en særskilt statlig finansiering. Styringsgruppen for Stad skipstunnel jobber inn mot sentrale beslutningstakere for å holde trykket oppe, og se til at prosjektet har den nødvendige framdriften. I tillegg til jevnlige møter med sentrale beslutningstakere og Kystverket, jobber styringsgruppen aktivt med å få ut informasjon om prosjektet. Vi jobber også tett med våre samarbeidspartnere som LO, NHO, Kystrederiene, Norges Fiskarlag, Hurtigbåtforbundet og næringslivet på kysten.

Med vennlig hilsen
Randi Humborstad
Prosjektleder for Stad skipstunnel