Vi har flytta til nye lokaler!

Måløy Vekst har flytta til nye lokaler! Dei siste månadane har staben i Måløy Vekst blitt større og i tråd med dette auka også behovet for større plass.

Tidlegare heldt vi til i det gamle DNB-bygget i Måløy i Gate 1 nr 80. No finn du oss i Gate 1 nr 107 i Gjensidige-gården. Dei nye lokalene fungerer som eit kontorfellesskap og i dag er vi samlokalisert med Whereby og Per Christian Brunsvik, produktspesialist i Panthera Norge.

No har vi fått tilgang til betre møteromfasilitetar, større sosial sone og god plass til alle våre medarbeidarar. Dei nye lokala gir også moglegheit for å kunne tilby kontorplassar til andre. På sikt håpar vi å få på plass ei ordning kor det blir enkelt for studentar på utplassering, gründerar eller andre som har behov, å kunne låne kontorplass her over kortare periodar.