Laster Arrangementer

20. februar 18:00 20:00

Måløy Vekst og stortingsrepresentantene Olve Grotle (H) og Alfred Bjørlo (V) inviterer til innspillsmøte om den nye Kvotemeldingen. Møtet blir holdt ombord i Andrea L, som er Babord sitt havgående fiskefartøy.

Også stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene er invitert til møtet. 

Regjeringen la frem stortingsmeldingen «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling» 12. januar. Regjeringen har sagt at de i kvotemeldingen foreslår «..tiltak for å sikre at kvotene fordeles på en forutsigbar og mer rettferdig måte som skal sikre bredde og mangfold i fiskeflåten og flere helårlige arbeidsplasser»». Les stortingsmeldingen her: Meld. St. 7 (2023–2024) – regjeringen.no

Regjeringen har signalisert at de ønsker et bredt politisk forlik om kvotemeldingen, som nå er til behandling i Næringskomiteen på Stortinget. Her sitter både Olve Grotle og Alfred Bjørlo, som har en ekstra viktig rolle i saken ved å være fiskeripolitiske talspersoner for henholdsvis Høyre og Venstre. Bli med på høringsmøtet i Måløy for å gi dine innspill til Kvotemeldingen!

+47 904 18 311

Vis Arrangør nettside