Vekst, trivsel og
muligheter
Om Måløy Vekst

Kan ta inn 6000 dekk på "hotell"

Toyota Nordfjord og Førde gjer stadig utvidingar og utbetringar for å kunne best mogleg imøtekomme kundar og ta vare på sine tilsette.

UN Måløy i gong!

Ungt Nettverk Måløy er i gong med å skape sosiale møteplassar for unge vaksne også i 2024.