Vekst, trivsel og
muligheter
Om Måløy Vekst

Børge blir ny seniorrådgiver i Måløy Vekst!

Vi har fått ny medarbeider som begynner 13. mai!

Freista med lokale moglegheiter

Under Måløytreffet i Bergen fekk bedrifter frå Måløy vist fram alle dei spennande moglegheitene “her heime”!