Vekst, trivsel og
muligheter
Om Måløy Vekst

Kva har denne reketeina å gjere med forskning- og utviklingsarbeid?

Tysdag 28. november arrangerte Måløy Vekst og Studiesenter Kysten til FoU-samling på Parken kulturhus med fokus på kompetanse innovasjon og forskning. Både Høgskulen på Vestlandet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, OFS, Sea Technology og Aksello for å prate om dette temaet.

Følg vårt nyhetsbrev!

Meld deg inn i nyhetsbrevet for å få med deg oppdateringer om våre arrangement og andre prosjekt vi jobber med.