Vekst, trivsel og
muligheter
Om Måløy Vekst

Velkommen til ny fiskeri- og havbrukskonferanse i Måløy!

Temaet for konferansen er “Fremtidens fiskeri- og havbruksnæring” og konferansen finner sted på Parken kulturhus på Raudeberg 26-27. september.

Anne-Stine blir den nye fasilitatoren

Måløy Vekst har tilsett Anne-Stine Meland i stillinga som fasilitator for kompetanseutvikling. Dette er ei nyoppretta stilling i forbindelse med prosjektet «Studiesenter Kysten». Anne-Stine er 44 år, kjem frå Måløy, og tek med seg mykje erfaring frå skuleverket inn i den nye stillinga. .