Måløy Vekst er næringslivets og kommunens felles organ for langsiktig samfunns- og næringsutvikling