Vekst, trivsel og
muligheter
Om Måløy Vekst

Erlend Nygård Kvalheim er ny styreleiar

Etter 4 år som styreleiar vart Hildegunn Fure Osmundsvåg takka av under generalforsamlinga.

Feira sommaren med musikk, quiz og god mat

Ungt Nettverk Måløy og Studiesenter Kysten inviterte unge vaksne og studentar til sommarfest!