Peak Måløy

Måløy Vekst ønsker sammen med Peak Property å skape et framtidsrettet kompetansesenter for næringsaktører, utdannings- og forskingsmiljø og oppstartsbedrifter i Måløy.

PEAK Property AS, som står bak Cowork klyngene PEAK Sunnfjord og PEAK Florø, har sammen med Måløy Vekst samarbeidet for å se på potensiale for å utvikle et tilsvarende konsept i Måløy.

PEAK konseptet består av å tilby moderne, arealeffektive og inspirerende kontorløsninger med fokus på trivsel, læring og kunnskapsdeling. Et slikt konsept vil og bidra til nettverksbygging og utvikling av både bedriften og de tilsatte.

Konseptene i Førde og Florø har vært svært attraktive og gitt nasjonal oppmerksomhet.  Næringslivet i Måløy er offensivt, internasjonalt og robust. PEAK har sammen med Måløy Vekst sterk tro på at dette vil kunne være et viktig tilbud også her. Etter å ha vurdert en rekke alternativ i Måløy har vi nå funnet et konkret bygg som kan passe for dette, og det er den gamle fiskebuda EMY Buda.

Om du eller din bedrift er interessert i å bli en del av et nytt, inkluderende og innovativt miljø i Måløy sentrum, må du i første omgang inngå en intensjonsavtale.

Vi har allerede signerte intensjonsavtaler med følgende aktører:

  • Whereby
  • Local Host Gruppen
  • Fagskulen i Sogn og Fjordane (400-500 kvm. Undervisningslokaler, kontorer, etc.).
  • MMR Ocean Blue
  • Mørenot
  • PwC
  • Ecobait
  • Måløy Vekst

Er du interessert, og har du spørsmål eller vil inngå intensjonsavtale ta kontakt med:

Pål Anders Kårstad:
paal@peakproperty.no
Tlf.: 992 33 855

Randi Humborstad:
randi@maloyvekst.no
Tlf.: 977 57 394